Allah Memasukkan Rasa Cinta Awan Ukaya

Allah Memasukkan Rasa Cinta

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, maka Allah menjinakkan antara hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang – orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat – ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.” (QS. Ali Imran : 103)

 

“Dan Kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian. Dan ia adalah seorang yang bertakwa.” (QS. Maryam:12-13)

 

“Mudah –mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang – orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Mumtahanah: 7)

 

“Sesungguhnya orang – orang yang beriman dan beramal shaleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang.” (QS. Maryam : 96)

 

“Dan di antara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri – istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kamu yang berfikir.” (QS.ar-Rum : 21)

 

Allah akan memasukkan perasaan kasih sayang di antara orang – orang yang beriman dan orang – orang yang memusuhi mereka. Telah jelas bahwa Allah-lah yang mengendalikan semua hati – baik orang-orang yang beriman maupun yang tidak.

 

Sumber : Beberapa Rahasia dalam Al-Quran, Harun Yahya