Langkah-langkah membuat virus ghost-notepad (bagian 1) Awan Ukaya

Langkah-langkah membuat virus ghost-notepad (bagian 1)

Hai teman,..! Kalau sebelumnya kita udah sampai pada buka notepad, maka untuk memersingkat waktu dalam membuat notepad berhantu adalah, silahakn ketik script/ code di bawah ini seperti yang saya janjikan sebelumnya. Baru nanti setelah itu, untuk langkah selanjutnya, akan saya bahas di artikel selanjutnya lagi.

 WScript.Sleep 180

WScript.Sleep 100

Set WshShell = WScript.CreateObject(“WScript.Shell”)

WshShell.Run “notepad”

WScript.Sleep 100

WshShell.AppActivate “notepad”

WScript.Sleep 100

WshShell.SendKeys “H”

WScript.Sleep 100

WshShell.SendKeys “E”

WScript.Sleep 100

WshShell.SendKeys “L”

WScript.Sleep 100

WshShell.SendKeys “L”

WScript.Sleep 100

WshShell.SendKeys “O”

WScript.Sleep 100

WshShell.SendKeys “.”

WScript.Sleep 100

WshShell.SendKeys “.”

WScript.Sleep 100

WshShell.SendKeys “.”

WshShell.SendKeys “{ENTER}”

WScript.Sleep 100

WshShell.SendKeys “A”

WScript.Sleep 100

WshShell.SendKeys “P”

WScript.Sleep 100

WshShell.SendKeys “A ”

WScript.Sleep 100

WshShell.SendKeys “KA”

WScript.Sleep 100

WshShell.SendKeys “BAR”

WScript.Sleep 100

WshShell.SendKeys “.”

WScript.Sleep 100

WshShell.SendKeys “.”

WScript.Sleep 100

WshShell.SendKeys “.”

WScript.Sleep 100

WshShell.SendKeys “?”

WshShell.SendKeys “{ENTER}”

WScript.Sleep 100

WshShell.SendKeys “K”

WScript.Sleep 100

WshShell.SendKeys “O”

WScript.Sleep 100

WshShell.SendKeys “M”

WScript.Sleep 100

WshShell.SendKeys “P”

WScript.Sleep 100

WshShell.SendKeys “U”

WScript.Sleep 100

WshShell.SendKeys “T”

WScript.Sleep 100

WshShell.SendKeys “E”

WScript.Sleep 100

WshShell.SendKeys “R ”

WScript.Sleep 100

WshShell.SendKeys “I”

WScript.Sleep 100

WshShell.SendKeys “N”

WScript.Sleep 100

WshShell.SendKeys “I ”

WScript.Sleep 300

WshShell.SendKeys “TELAH ”

WScript.Sleep 300

WshShell.SendKeys “DI HACK ”

WScript.Sleep 300

WshShell.SendKeys “OLEH ”

WScript.Sleep 300

WshShell.SendKeys “HANTU CAKEP”

WshShell.SendKeys “{ENTER}”

WScript.Sleep 100

WshShell.SendKeys “.”

WScript.Sleep 100

WshShell.SendKeys “.”

WScript.Sleep 100

WshShell.SendKeys “MINTA ”

WScript.Sleep 100

WshShell.SendKeys “NO ”

WScript.Sleep 100

WshShell.SendKeys “HP ”

WScript.Sleep 100

WshShell.SendKeys “DONG”

WScript.Sleep 100

WshShell.SendKeys “.”

WScript.Sleep 100

WshShell.SendKeys “.”

WshShell.SendKeys “{ENTER}”