Kumpulan Doa – Doa Pilihan dari Al-Quran Awan Ukaya

Kumpulan Doa – Doa Pilihan dari Al-Quran

Maha suci Engkau, sesungguhnya kami tidak mengetahui melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Al-Baqarah 2: 32)

 

Aku berlindung kepada Allah daripada termasuk dalam golongan yang jahil. (Al-Baqarah 2: 67)

 

Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. (Al-Baqarah 2: 201)

 

Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran ke atas kami, dan teguhkanlah pendirian kami, dan bantulah kami ke atas kaum yang kafir. (Al-Baqarah 2: 250)

 

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu; sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (kurnia). (Aali Imran 3: 8)

 

Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berikanlah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan para Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. (Aali Imran 3: 193-194)

 

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan; dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. (Ibrahim 14: 38)

 

Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu, yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal shaleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan para hamba-Mu yang shaleh. (An-Naml 27: 19)

 

Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (At-Tahrim 66: 8)